etken elektrİk websİtesİ hoş geldİnİz!

ETKEN ELEKTRİK Resmi Kurumsal internet sitesidir.

www.etkenelektrik.com.tr 08.08.2011'de Test yayınına başlamıştır.
 

Hidroelektrik Santralı
Hidroelektrik santralı, barajda biriken su Yerçekimi Potansiyel Enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da Türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi ne dönüşür.  detay bilgi

Hidroelektrik santral çeşitleri
Hidroelektrik santraller, kaynağına göre, rezervuarlı ve kanal tipi olarak tesis edilebilirler.Rezervuarlı santrallerde öncelikle bir baraj yapılacağından suyun kullanımı enerji gereksinimine göre ayarlanabileceğinden verimleri yüksektir. Kanal tipi santraller, rezervuarlılara göre daha ucuza mal olmalarına karşın su biriktirme olanağı olmadığından gelen su debisine göre çalışmak zorundadırlar. detay bilgi